คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน ubuntu12.04

เพื่อแป้นพิมพ์ภาษาไทยให้กับ ubuntu

เราจะมาเพื่มแป้นพิมพ์ภาษาไทยให้กับ ubuntu 12.04 เริ่มด้วยการ Click ที่ System Settings จากนั้นเลือก Keyboard Layout

002

2. หน้าจอ KeyBoard Layout คลิกเครื่องหมาย + เพิ่ม

003

3. ในช่องค้นหาพิมพ์ thai

004

4. เลือก Thai และคลิกปุ่ม Add

005

5. จากนั้นเลือกปุ่ม Option และเลือก Key to Change Laout

006

6. เลือก Alt+Shift

007

7. ปิดด้วยปุ่ม Close จากนั้นทำการทดสอบว่า สามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์ได้

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal