คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ Vtiger5.4

ปรับเปลี่ยนตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

การปรับเปลี่ยนภาษีเนื่องจากแต่ละประเทศมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่เท่ากัน เราสามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้ เข้าที่ เมนู Setting จากนั้นเลือก Tax Calculation เพื่อที่จะทำให้ระบบสามารถคำนวณภาษีได้ตรงกับประเทศไทย

 

 

 

จากนั้นเลือก Edit และทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขแล้วก็ทำการบันทึกกลับออกมา

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal