คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ Vtiger5.4

นำเข้า contacts ด้วย csv

การนำเข้าข้อมูล contacts เหมาะกับการย้ายฐานข้อมุลมาเข้าระบบ CRM ของเรา ให้ใช้เครื่องมือนำเข้าของ Contact

1. ทำการเตรียมข้อมูล contacts ด้วยโปรแกรม LibreOffice

ส่วนเพิ่มเติมใน คอลัมป์ถัดมา

3. ทำการบันทึกในรูปแบบ csv จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อมา

4. คลิกเลือกเครืองมือนำเข้าข้อมูล contact ดังรูป

5.จากนั้น ทำการ Browe ไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าและ คลิก Next

6. ตรวจสอลข้อมูลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการนำเข้าข้อมูลอื่นๆที่ผ่านมา

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal