คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประวัติวิทยากร

ประวัติวิทยากร

 

 
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : ภาณุภณ พสุชัยสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

อายุ : 40 ปี ศาสนา : พุทธ

โทรศัพท์ : 0-2453-9629

โทรสาร : 0-2453-9628

โทรศัพท์มือถือ : 08-6304-9545

ที่อยู่ : 29/335 ซอยบางกระดี่ 35/1 ถนนบางกระดี่

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10510

อีเมล์ : [email protected]

Mr. Phanupon Phasuchaisakul

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เอกคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการทำงาน

.. 2553 - ปัจจุบัน

บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

.. 2552 - 2553

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

.. 2549 - 2552

โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

.. 2540 - 2549

เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal