คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » คู่มือ Vtiger5.4

การเพิ่มสมาชิก

การเพิ่มสมาชิกในที่นี้ก็คือผู้ใช้งานของทีมงานในบริษัทของเรา เพื่อแบ่งงานและหน้าที่ต่าง ๆกัน เริ่มด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกสัญลักษณ์รูปเฝือง คลิกต่อที่ Setting

2. คลิกเลือก Users

3. คลิก New User

4. ใส่ user name , Password , email และข้อมูลอื่น ๆ

5. ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร

6. ข้อมูลที่อยู่ และรูปภาพประจำตัวของผู้ใช้

7. กำหนดการแสดงผลข้อมูล และทำการบันทึกหรือ Save

@opensource2day

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal