คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน ubuntu12.04

การเปลี่ยนปุ่มแป้นพิมพ์เป็นปุ่มตัวหนอน

 
 
download ได้จาก http://ftp.opentle.org/pub/tlelive/OEM/ubuntu810_grave_thai_switch.tar.gz

ใช้คำสั้งเพื่อการแตก tar
 sudo tar xvfz ubuntu810_grave_thai_switch.tar.gz -C /

จากนั้นทำการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ตามขั้นตอน
 

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal