คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน ubuntu12.04

การเข้าใช้งานโฟล์เดอร์ของ windows

เมื่อทำการติดตั้ง ubuntu ผ่าน wubi ใน windows มาเราจะสามารถใช้งาน โฟลเดอร์ของ Windows ได้ด้วยวิธรการดังต่อไปนี้

เข้าไปที่ fileSystem จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ host

107

เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปจะพบโฟลเดอร์ เลือก User ซึ่งเป็นของ windows แล้ว

108

เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วจะพบกับ โฟลเดอร์ของ user ให้เราเข้าไปที่ โฟลเดอร์นั้น

109

เราก็จะพบกับโฟลเดอร์ document, Download, Desktop เป็นตั้นซึ่งเป้นชอง Windows

110

 

 

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal