คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » การใช้งาน ubuntu12.04

การติดตั้งเครื่องพิมพ์

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้กับ ubuntu ให้เสียสาย usb เข้ากับเครื่องจากนั้นเรียก System Setting ขึ้นมาจากนั้นเลือก Printing

076

ก็จะพบเครื่องพิมพ์หากไม่พบให้คลิกเครื่องหมาย+ Add

077

จากนั้นทำการเลือกเครื่องพิมพ์

078

ทำการคลิก Forward และ ubuntu จะให้ตั้งชือให้เลือกรุ่นตามที่ปรากฏ

079

เมื่อทำการคลิก Apply จะให้เราทำการทดสอบการพิมพ์ให้เลือก Print Test Page

080

การต้งให้เกิดเป็น Default printer คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์แล้วเลือก OK

081

 

 

 

Book

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal